Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 1
 
In English
  Log på
Spring over navigationshyperlinksTechnology College Aalborg > Efteruddannelse > Automatik > Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 1

Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 1 

 

Indhold
Fejlfinding trin 1 består af 3 uddannelsesmål:

AMU-mål 44647, el-lære, relæteknik – 5 dage:

 • Elektriske måleenheder
 • Måling med universalinstrument
 • Sammenhæng mellem spænding, strømmodstand og effekt
 • Jævn- og vekselspænding
 • En- og trefaset forsyningsnet
 • Beskyttelsesmateriel i installationer
 • El-dokumentation
 • Relæteknik: asynkronmotorer, funktion og tilslutning i direkte start
 • Fejlfinding på simpel motorkreds

AMU-mål 44648, el-introduktion, el-lære – 5 dage:

Sammenhængen mellem strøm, spænding, modstand og effekt:

 • Kendskab til forsyningsnet og elektromagnetisme
 • Udførelse af relevante målinger med multimeter og foretage beregning af de enkelte måleresultater
 • Viden om anvendelsen af kondensatorer og dioder
 • Anvendelse af de mekaniske endestop og induktive aftastere, der forefindes på en PLC-styring samt tabeller for dimensionering af mindre motorinstallationer
 • Arbejde efter de sikkerheds- og miljømæssige krav, der stilles i forbindelse med el-arbejder samt overholde stærkstrømsbekendtgørelsens krav til personlig sikkerhed

 AMU-mål 44650, pneumatik-fejlfinding – 5 dage:

 • Luftforsyningsenheder, rørsystemer
 • RS-enheder
 • Ventiler
 • Cylindre
 • Pneumatiske diagrammer
 • Pneumatiske grundkoblinger
 • Lettere fejlfinding på øvelsesstand

Krav for deltagelse

Reparatør, montør eller anden servicefunktion, smed, maskinarbejder, mekaniker, vvs-montør, elektronikfagtekniker, elektrofagtekniker m.fl.

Mødetid første kursusdag er kl. 8.25

 
 
Kursustilmelding
Fakta
Dato: 05.05.2014 | 22.09.2014 
Varighed: 15 dage 
Pris: kr 1.830,00 
Type: AMU 
Godtgørelse: Ja 
Kursusnummer: 44647 | 44648 | 44650 
Min. deltagere: 12 
Maks. deltagere: 16 

Kontakt
Undervisningsadresse
Technology College Aalborg
Øster Uttrup Vej 1
9000 Aalborg
 
Technology College Aalborg
Øster Uttrup Vej 1
9000 Aalborg
Telefon: 7250 7000
Kontakt
Om Technology College Aalborg
Organisation
Alle ansatte
Kvalitet
Ledige stillinger
Telefonbog
Genveje
Praktikpladskonsulent
Vejleder
Folkeskole- og kombinationsforløb
Praktik i udlandet
www.techcollege.dk
English
Læs op
Sitemap
Efteruddannelse