El - Efteruddannelse
 
In English
  Log på

Hvad betyder IKUF?

Nogle af vores kurser er mærket med "IKUF", som står for Industriens Kompetenceudviklingsfond. Mærket angiver, at du kan søge økonomisk støtte hos IKUF, når du deltager på det aktuelle kursus. Læs mere om det her.

ATEX, anvendelse

Startdato:

Type:

Pris:

Kurset i ATEX gør dig i stand til at installere, idriftsætte og servicere installationer i områder med eksplosionsrisiko, i henhold til ATEX-direktiverne 94/9/EF og 99/92/EF.

06.10.2014AMUkr. 366,00

AUS-kursus - klasse 1

Startdato:

Type:

Pris:

Kurset henvender sig til de medarbejdere, der af driftslederen i elforsyningsselskabet er udpeget til at udføre AUS-klasse 1 arbejde samt standardopgaver som f.eks. kontrol af spændingsløs tilstand og jording.

19.11.2014IVkr. 945,00

Bygningsreglement – BR10

Startdato:

Type:

Pris:

Bliv klogere på installationer udført efter Bygningsreglementet.

Kontakt osAMUkr. 122,00

E011 – Kundeservice i el-branchen

Startdato:

Type:

Pris:

Du vil på kurset lære, hvordan du sikrer kunden en positiv oplevelse i forbindelse med servicebesøget. Kursets indhold vil fokusere på, hvordan man undgår at "tale forbi hinanden", konflikthåndtering og korrekt aflevering af en færdig installation.

06.10.2014AMUkr. 244,00

E012 – Tjek på energien – Energiservice på tekniske installationer

Startdato:

Type:

Pris:

Kurset giver dig en grundlæggende forståelse for, hvorfor der skal spares på energien, og du vil over for kunden kunne påpege en række muligheder for energibesparelser i forhold til el, vand, varme og ventilation.

17.11.2014AMUkr. 122,00

E013 – Energitjek på tekniske installationer

Startdato:

Type:

Pris:

Kurset giver kendskab til at foretage energitjek på tekniske installationer. Du får kendskab til forskellige typer varme-, køle- og ventilationssystemers indflydelse på hinanden, og hvordan de kan integreres med henblik på energibesparelser.

18.11.2014AMUkr. 244,00

E017 – Grundlæggende bygningsinstallationer

Startdato:

Type:

Pris:

Formålet med dette kursus er at give dig en orientering om bl.a. nyheder inden for bygningsinstallationer, kredsskemaer og lovgivning.

Kontakt osAMUkr. 610,00

E021 – Måleteknik og kvalitetssikring (SKS)

Startdato:

Type:

Pris:

Kurset giver dig kendskab til Stærkstrømsbekendtgørelsens og SKS-systemets krav til eftersyn og afprøvning i forbindelse med idriftsætning af installationer, periodisk og eftersyn af installationer samt udførelse af elektrisk materiel på maskiner.

26.05.2014 | 06.10.2014AMUkr. 366,00

E050 – Sjakbajs, planlægning og koordinering

Startdato:

Type:

Pris:

Kurset henvender sig til elektrikere, som er eller skal være akkordholdere, formænd eller blot skal håndtere større installationsprojekter for første gang.

Kontakt osAMUkr. 366,00

E090 – L-AUS, tavle- og installationsarbejde

Startdato:

Type:

Pris:

På kurset vil du få praktiske øvelser i forbindelse med L-AUS på tavleanlæg og afprøve forskellige typer værktøjer.

24.09.2014 | 12.11.2014AMUkr. 122,00

E091 – L-AUS-opdatering

Startdato:

Type:

Pris:

Har du modtaget L-AUS-undervisning før, og har du praktisk erfaring med L-AUS, så er dette kursus målrettet dig. Du får ligeledes en opdatering af dit kendskab til førstehjælp i relation til L-AUS.

23.04.2014- venteliste | 24.04.2014 | 10.09.2014 | 22.10.2014 | 10.12.2014AMUkr. 122,00

E101 – IHC, intelligente installationer

Startdato:

Type:

Pris:

Efter dette kursus kan du rådgive om og udføre installationsopgaver på et mindre IBI-system. Du får kendskab til relevante regler, lærer at opbygge mindre programblokke, udføre dokumentation samt fejlfinde på IBI-systemet.

15.09.2014AMUkr. 488,00

E106 – KNX, intelligente installationer (Programmering og systemkendskab)

Startdato:

Type:

Pris:

KNX-programmering og systemkendskab

27.10.2014AMUkr. 488,00

E111 – CTS-anlæg (programmering og systemkendskab)

Startdato:

Type:

Pris:

På kurset arbejder vi med ventilation.

19.05.2014 | 01.12.2014AMUkr. 488,00

E147 – PLC, grundlæggende

Startdato:

Type:

Pris:

Skal du til at arbejde med PLC-styringer, giver dette kursus dig den grundlæggende viden for at komme i gang.

01.09.2014AMUkr. 610,00

E148 – PLC, sekvensstyring

Startdato:

Type:

Pris:

På dette kursus bliver du undervist i at arbejde med at programmere, dokumentere og afprøve sekvensstyrede styringer. Der undervises i ladder/logik-diagrammer, timer, tæller og overordnede styrefunktioner.

15.09.2014AMUkr. 610,00

E154 – PLC, analogteknik

Startdato:

Type:

Pris:

På kurset får du en grundlæggende teoretisk og praktisk viden om PLC-systemer. Du bliver undervist i PLC'ens virkemåde, samt hvordan PLC'er kommunikerer. Du får kendskab til programmering samt en grundlæggende indføring i programstruktur.

22.09.2014AMUkr. 610,00

E157 – PLC, reguleringsteknik

Startdato:

Type:

Pris:

Du lærer at programmere, indkøre og optimere PLC-baserede styrings-, regulerings- og overvågningsanlæg, at udvikle grafiske skærmbilleder og linke dem til tilhørende PLC-parametre, og du får kendskab til SRO-software m.m.

16.06.2014 | 27.10.2014AMUkr. 610,00

E159 – PLC, operatørpanel

Startdato:

Type:

Pris:

Du lærer at tilslutte og idriftsætte simple tekst- og grafiske operatørdisplays i forbindelse med en PLC-styring. Du opnår viden om muligheder og begrænsninger ved at kommunikere med en PLC via et tekst- eller grafisk display.

01.12.2014AMUkr. 610,00

E200 – Robotteknik, grundlæggende

Startdato:

Type:

Pris:

Du undervises i generel betjening samt opstilling af robotter og robotceller. Du bliver i stand til at udføre mindre installationer af periferi- og sikkerhedsudstyr på robotter og robotceller, samt at udføre service og vedligeholdelse på disse.

26.05.2014 | 08.09.2014AMUkr. 366,00

E221 – Belysningsteknik, grundlæggende

Startdato:

Type:

Pris:

Du kan efter kurset forstå og arbejde med de lystekniske grundbegreber lysstrøm, lysstyrke, belysningsstyrkeluminans, refleksion, farvetemperatur og farvegengivelse, som forekommer ved arbejde med belysningsanlæg.

27.10.2014AMUkr. 366,00

E256 – SCADA, grundlæggende

Startdato:

Type:

Pris:

På kurset undervises du i at kunne udføre konfiguration, programmering, installering, montering og servicering af computerbaserede styre- og overvågningssystemer, der tilgodeser de miljø- og energimæssige krav til produktionsanlæg.

06.10.2014AMUkr. 610,00

E260 – Stærkstrømsbekendtgørelsen, grundlæggende

Startdato:

Type:

Pris:

Kurset giver dig et grundlæggende kendskab til Stærkstrømsbekendtgørelsens opbygning og indhold. Det gør dig i stand til at finde svar og løsninger på konkrete problemstillinger inden for det installationstekniske område.

02.06.2014 | 01.12.2014AMUkr. 488,00

E261 – Stærkstrømsbekendtgørelsen, opdatering

Startdato:

Type:

Pris:

Kurset giver dig kendskab til de nyeste ændringer i Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6 og elrådsmeddelelser, således at du kan udføre og vedligeholde elinstallationer korrekt.

22.09.2014AMUkr. 366,00

E265 – Maskindirektivet 204-1

Startdato:

Type:

Pris:

På dette kursus får du grundlæggende kendskab til Maskindirektivet (MD) og den måde, standarder under MD er opbygget på. En af disse standarder er Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 204-1 (Maskinsikkerhed, elektrisk materiel på maskiner).

05.05.2014 | 17.11.2014AMUkr. 488,00

E341 – EMC (el-støj) og potentialudligning

Startdato:

Type:

Pris:

Dette kursus giver dig grundlæggende teoretisk og praktisk viden om EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) og potentialudligning samt kendskab til de forhold, der skal være opfyldt for at sikre installationen mod lyn.

24.11.2014AMUkr. 610,00

E522 – Dokumentation til maskinanlæg

Startdato:

Type:

Pris:

Du får kendskab til udarbejdelse af elteknisk dokumentation af maskiner ud fra normen DS/EN 60204-1 og Stærkstrømsbekendtgørelsen 204-1 samt andre generelle myndighedskrav, som stilles til dokumentationens indhold.

19.05.2014AMUkr. 610,00

E254 – Termografering

Startdato:

Type:

Pris:

Vil du kunne bruge termografering som et værktøj til at fejlfinde eller til systematisk vedligeholdelse af el-installationer, så skal du vælge dette kursus.

19.05.2014 | 10.11.2014AMUkr. 366,00

El Dokumentation - PC Schematic

Startdato:

Type:

Pris:

PC Schematic

Kontakt osIVkr. 3400,00

Elementær brandbekæmpelse - 4 timer

Startdato:

Type:

Pris:

Elementær brandbekæmpelse. Vi har det rette udstyr til at afholde kurset ude i virksomhederne.

Kontakt os!IVkr. 495,00

Elteknisk kredsskema

Startdato:

Type:

Pris:

Elteknisk kredsskema, udarbejdelse

Kontakt os!AMUkr. 610,00

Energi mod fremtiden

Startdato:

Type:

Pris:

Kursusindhold: Fjernaflæsning, energistyring, varmestyring, ventilationsstyring og Smart Grid. 5 kursusdage. Pris kr. 2.895,- ekskl. moms pr. modul.

Opstart i efteråret 2014IVkr. 2895,00

Fejlfindingsteknik for elektrikere – el-installationer på maskiner

Startdato:

Type:

Pris:

Fejlfindingsteknik, el-installationer på maskiner – kurset henvender sig til elektrikere.

02.06.2014 | 03.11.2014AMUkr. 366,00

Grundlæggende Excel-kursus

Startdato:

Type:

Pris:

Kurset henvender sig til personer med en teknisk baggrund fx elektriker, som har brug for viden om Excel i deres daglige arbejde.

Kontakt os!AMUkr. 546,00

Grundlæggende førstehjælp

Startdato:

Type:

Pris:

Kurset giver dig viden og færdigheder til at handle hensigtsmæssigt på et skadested, give livreddende førstehjælp og foretage genoplivning af en livløs person ved hjerte-lunge-redning.

Kontakt os!IVkr. 1925,00

Individuel Kompetencevurdering i AMU (IKV)

Startdato:

Type:

Pris:

Individuel kompetencevurdering i AMU er realkompetencevurdering, der har til formål at give deltageren anerkendelse for dennes viden, færdigheder og kompetencer

Kontakt os for datoAMUkr. ,00

Installation af husvindmøller

Startdato:

Type:

Pris:

På dette kursus lærer du at beregne og montere den rigtige befæstning på tagflader og facader for opsætning af husvindmøller.

19.05.2014AMUkr. 244,00

Installation af solceller

Startdato:

Type:

Pris:

Med baggrund i kendskab til love og regler for opsætning og placering af solceller i Danmark lærer du at beregne og montere den rigtige befæstning på tagflader og facader for opsætning af solceller.

08.09.2014AMUkr. 366,00

Installationer udført efter Bygningsreglementet

Startdato:

Type:

Pris:

BR10 kursus. Du lærer at udføre tekniske installationer, der lever op til lovkravene i Bygningsrelementet og andre kvalitetsnormer.

Kontakt os!AMUkr. 122,00

LED-belysning

Startdato:

Type:

Pris:

LED-belysning, dimensionering, installation og vedligeholdelse

03.06.2014AMUkr. 244,00

Miljø- og energiforbedringer i industrien

Startdato:

Type:

Pris:

Technology College Aalborg tilbyder energi- og miljøkursus for industrivirksomhedernes medarbejdere.

Kontakt os!AMUkr. 244,00

E201 – Offline-programmering af robotceller

Startdato:

Type:

Pris:

På dette kursus oprettes der robotceller i et virtuelt miljø via 3D-software. Vi anvender FANUC-robotter.

Ny kursusdato på vej!AMUkr. 366,00

Retningslinjer for elsyn i boliginstallation

Startdato:

Type:

Pris:

Kurset giver kompetencer indenfor Retningslinjer for Elsyn i boliginstallationer.

Kontakt os!AMUkr. 122,00

Salg af energibesparende installationer

Startdato:

Type:

Pris:

Salg af energibesparende installationer

27.10.2014AMUkr. 244,00

SKS-kursus for elektrikere i el-autoriserede virksomheder

Startdato:

Type:

Pris:

Det årlige SKS-kursus som en let vej til opdatering. Kurset henvender sig til elektrikere i el-autoriserede virksomheder.

Nye kursusdatoer på vej!IVkr. 1195,00

SKS-uddannelsesforløb efter Sikkerhedsstyrelsens krav

Startdato:

Type:

Pris:

Technology College Aalborg vil gerne være autoriserede el-installatører, og overmontørerne i forsyningsvirksomhederne behjælpelig med at opretholde Sikkerhedsstyrelsens krav til uddannelse hos den/de personligt autoriserede i virksomheden.

04.09.2014 | 11.09.2014IVkr. 1250,00

Styring og regulering af varmefordelende anlæg

Startdato:

Type:

Pris:

Varmenormen DS 469 har nye regler angående vejrkompenseringsanlæg. I 2013 blev det et krav, at alle nye huse skal monteres med vejrkompensering.

Kontakt os!AMUkr. 390,00

E625 – TCP/IP, grundlæggende

Startdato:

Type:

Pris:

Du kan efter kurset foretage almindeligt forekommende drifts- og vedligeholdelsesopgaver ved at kunne udbedre og forebygge fejl eller dårlig performance. Du kan endvidere beskrive principper og virkemåde af de mest udbredte LAN-protokoller.

Kontakt os!AMUkr. 610,00

E253 – Termografering af installationsgennemføringer i bygninger

Startdato:

Type:

Pris:

På dette kursus lærer du at udføre termografering af bygningsdele, hvor der indgår installationsgennemføringer til tekniske installationer.

20.10.2014AMUkr. 244,00

Udvidet Excel-kursus

Startdato:

Type:

Pris:

Kurset henvender sig til personer med en teknisk baggrund fx elektriker, som har brug for viden om Excel i deres daglige arbejde.

Ny kursusdato på vej!AMUkr. 364,00
 
Technology College Aalborg
Øster Uttrup Vej 1
9000 Aalborg
Telefon: 7250 7000
Kontakt
Om Technology College Aalborg
Organisation
Alle ansatte
Kvalitet
Ledige stillinger
Telefonbog
Genveje
Praktikpladskonsulent
Vejleder
Folkeskole- og kombinationsforløb
Praktik i udlandet
www.techcollege.dk
English
Læs op
Sitemap
Efteruddannelse